Saturday, December 23, 2006

Buddhist webpages

Buddhist webpages

VỀ TRANG CHÍNH

TRANG VIỆT NGỮ


http://buddhistlogic.com/vietnamese/webpages.htm

A Di Đà Phật

Bồ Đề Hải

Buddha Home

BuddhaSasana

Buddhist Channel

Chùa Đức Viên

Chùa Hoằng Pháp (Hốc Môn, VN)

Chùa Khuông Việt ở Na-Uy

Chùa Kỳ Viên Trung Nghĩa

Chùa Liễu Quán

Chùa Pháp Quang

Chùa Quang Minh

Chùa Trí Thủ

Chùa Viên Giác (Đức Quốc)

Chùa Viên Giác Oklahoma City

Chùa Viên Thông

Chùa Vĩnh Nghiêm (VN)

Chuyển Pháp Luân

Con đường giải thoát

Đại Tượng Phật

Đạo Phật Ngày Nay

Ðạo Uyển

Đến Từ Trái Tim

Di Đà Nguyện Hải

Diệu Pháp

Giáo hội Phật giáo Linh Sơn thế giới

Hải Triều Âm

Hands For Hope

Hình Động Phật Giáo

Hoa Nghiêm Pháp Võng

Khuông Việt

Kiến Tánh

Lâm Tế Chúc Thánh

Làng Mai - Plum Village

Lịch Sử Việt Nam Toàn Tập

Liên Hoa

Linh Sơn Pháp Quốc

Lotus Media

Mind of Buddha

Người Cư Sĩ

Nhà Xuất Bản Hoa Ðàm

Như Lai Thiền Viện

Pagoda in the World

Pháp Tạng Phật Giáo Việt Nam

Phật Ca

Phật Giáo Nguyên Thủy

Phật Giáo Việt Nam

Phật Giáo Việt Nam

Phật Học

Phật Học Đường Vạn Hạnh Quốc Tế online

Phật Học Thường Thức

Phật học viện Phật Giáo Hòa Hảo

Phật học viện quốc tế

Phật Tử Việt Nam

Phật Việt

Quảng-Đức

Room Sinh Hoạt Phật Pháp Online

Room Thảo Luận Phật Pháp Online

Suối Từ

Tàng Thư Phật Học

Thanh Tịnh Pháp Âm

Thiền Tông Việt Nam

Thư mục địa chỉ chùa VN trong nước và thế giới

Thư viện chùa Xá Lợi

Thư viện Hoa Sen

Tiếng Từ Bi

Tịnh Thư Quán

Tổ Ðình Từ Ðàm Hải Ngoại

Trang nhà Liễu Quán

Trang nhà Pháp Vân

Trang nhà Phật Đà

Trúc Lâm Thiền Viện

Trúc Lâm Yên Tử

Từ Ân Thiền Đường

Tu Viện Kim Sơn

Tu Viện Vạn Phật Đảnh

Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam

Vĩnh Hảo

Võ Hồng

Xứ Quảng

TRANG ANH NGỮ

The Corporate Body of the Buddha Educational Foundation

Daham Niketanaya

Buddhist Resources

Veggie Dharma

The Melbourne Buddhist Centre

Buddhist Temples

Access to Insight

BuddhaNet

History, Philosophy and Practice of Buddhism

Quang-Duc

Buddhism Today

Buddha Greetings

BuddhaSasana

Buddhism Depot

Breath One Life:

Cultivating Mindful Living

Dhammakaya Buddhist Meditation Institute

DharmaNet International

Dhammaduta

Sadhu!: The Theravada Buddhism Web Directory

Singapore DharmaNet

Buddhism: History, Philosophy & Practice

Buddhism & Medical Ethics

Buddhism Propagation Center by Stella Tse

Buddhism-ringingbell study pages

The Buddhist Viewpoint

Zen Research and Study Group

Zen and Buddhism

World Zen Fellowship

Journal of Shin Buddhism

Amida Net

Buddhist Magazines and Newspapers

Dharma World

Turning Wheel

Middle Way.

eDharma Buddhist Culture Magazine

The Forest Hermitage Newsletter.

Shambhala Sun Magazine:

Tricycle: The Buddhist Review

Journal of Buddhist Ethics

Journal of Buddhist Ethics

Electronic Journal of Korean Buddhist Studies

Buddhist Academic Organisations:

The International Network of Engaged Buddhists

International Vegetarian Union

Buddhist Library

Buddhist Studies WWW Virtual Library

Buddhist Studies World Wide Web Sites.

Buddhist Sutras and Texts on-line.

Asian Studies WWW Virtual Library

Barre Center for Buddhist Studies

Buddhist Bibliography

Buddhism Study Group

Buddhist Association at Massachusetts Institute of Technology.

DharmaBase

Dharma Realm Buddhist University

Dictionary of East Asian Buddhist Terms

The Eastern Buddhist

Global Resources for Buddhist Studies

Motilal Books Europe

International Association of Buddhist Studies

Interlinks: Buddhist Studies Resources.

National Taiwan University Buddhism Center.

Numata Center for Buddhist Translation & Research

The Research Institute of Tripitaka Koreana.

Resources for the Study of Buddhism

Tipitaka - der Pali Kanon des Theravada Buddhismus.

UK Association for Buddhist Studies

Web Dictionary of Buddhist Terms

Windbell Publications/Dogen Sangha

Buddhist Society

The World Followship of Buddhists

Journal of Shin Buddhism

Amida Net

Buddhist Publications :

Buddhist books

Wisdom

Parallax Press

Harper Collins

Dharma Publishing

Windbell Publications

Snow Lion Publication

Shambhala Publications

Hundred Mountain Journal

Kosei Publishing Company

Buddhist Publication Society

Monital Banarsidass Publishers

Buddhist book project Poland

Buddhist Journal

Buddhist Texts and Textual Study :

The Pali Canon

Pali Text Society

Search Websites :

Google.com, Altavista; Netscape; Caodaism, Yahoo.com; MSN Search; Lycos Network: Exploring Religion; Moreland; VNI Software Co Work for the Dole; Vina Seek;

---o0o---TRANG THÔNG TIN

Radio

TRANG SINH VIEN

Y KHOA

Truyen Hinh online

Tham Khảo

Bách Khoa Wikipedia (eng)

Bách Khoa Wikipedia (VN)

www.questia.com (biggest online library)Nguyễn Dương, source the Seattle Times, Dec 27, 2006
Source: Seattle Times
Source: Seattle Times

Cali Today News - Drat Pham di chuyển cho mỗi lần đi là 90 phút hai lần mỗi tuần từ nhà ông ở Kent đến trung tâm Garfield Community Center ở Seattle. Ông phải đón 3 chuyến xe bus mới tối được.

Năm nay đã 79 tuổi, đi đứng kiểu này quả là không dễ dàng cho ông. Nhưng khi tới nơi, ông vui vẻ như mọi người khác. Ông ồn ào bàn luận tin tức, đọc báo và đùa với bạn bè.

Mỗi thứ ba và thứ sáu hàng tuần từ 60 đến 70 cụ già ở trung tâm này chia xẻ với nhau cùng một cội nguồn, đó là cùng chung giòng máu Việt. Cụ Pham vui là vì thế.

Cơ quan Asian Couseling & Referral Service (ACRS)giúp tài trợ cho người Việt cao niên ở đây, nhất là mục ẩm thực với những lời khuyên thiết thực. họ được tặng các phần ăn nóng có tính cách truyền thống của dân tộc.

ACRS là một trong 12 cơ quan của The Seattle Times Fund for the Needy, có những chưởng trình tương tự giúp các cộng đồng người Nam Hàn, Trung hoa, Samoa and Tonga..Tổng cộng có 1,100 người tại 5 địa điểm khác nhau được giúp.

Người Việt cao niên gặp nhau rất vui vẻ, họ nói chuyện về gia đình, về chinh trị và cái gì đang diễn ra ở VN. Có khi họ hát Karaoke nữa. Ông Pham đến đây từ 6 năm qua.

Donga Nguyễn, 73 tuổi, cư dân Seattle, nói ông cũng nhìn nhận như thế: “Ngày tôi càng thấy Hoa Kỳ là quê hương của tôi. Ở đất nước này cái quý là tự do và bây giờ tôi lại có cả một công đồng.”

Nguyễn Dương, source the Seattle Times
0 Comments:

Post a Comment

<< Home